Referenc liste preduzeća "GEO INŽENJERING BGP" d.o.o. iz oblasti ispitivanje, regeneracija i sanacija bunara i likvidacija:

Ispitivanje i regeneracija bunara:

 1. Regeneracija bunara na izvorištu "Vodozahvat I". Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica (2006. god.).
 2. Regeneracija bunara na gradskom izvorištu. Investitor JKP "VODOKANAL" Bečej (2006. god.).
 3. Regeneracija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "DELYUG" a.d. Stara Pazova (2006. god.).
 4. Ispitivanje i regeneracija bunara na deponiji pepela TE "NIKOLA TESLA–B" Obrenovac. Investitor TE "NIKOLA TESLA" Obrenovac. (2006. god.).
 5. Ispitivanje i regeneracija bunara na izvorištu JKP "ĐUNIS" Ub. Investitor FOND ZA EKOLOGIJU UB. (2006. god.).
 6. Ispitivanje i regeneracija bunara na izvorištu "Trnovče". Investitor JKP "BADNJEVO" Negotin. (2006. god.).
 7. Regeneracija bunara na izvorištu "Vodozahvat I". Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica (2007. god.).
 8. Ispitivanje i regeneracija bunara na izvorištu TE "NIKOLA TESLA – A" Obrenovac. Investitor TE "NIKOLA TESLA" Obrenovac. (2007. god.).
 9. Regeneracija bunara na gradskom izvorištu. Investitor JKP "VODOKANAL" Bečej (2007. god.).
 10. Regeneracija bunara na gradskom izvorištu. Investitor JKP "STANDARD" Vrbas (2007. god.).
 11. Regeneracija bunara na izvorištu "JUG". Investitor JKSP "SENTA" Senta (2007. god.).
 12. Regeneracija bunara na gradskom izvorištu. Investitor JKP "VODOKANAL" Bečej (2009. god.).
 13. Ispitivanje i regeneracija bunara na izvorištu. Investitor MZ "RUSKI KRSTUR". (2009. god.).
 14. Regeneracija starog bunara, izrada glavnog projekta i bušenje novog bunara na lokalnim izvorištima Luk Oila BbsM-1 i BbsM-2 u Mihajlovcu. Investitor "INCONEX COM" Beograd (2009. god.).
 15. Regeneracija bunara na izvorištu "JUG". Investitor JKSP "SENTA" Senta (2009. god.).
 16. Regeneracija bunara na izvorištu "Vodozahvat I". Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica (2009. god.).
 17. Regeneracija bunara B-2 na lokalnom izvorištu "WEST PHARMACEUTICAL" u Kovinu. Investitor "GEOLOŠKI INSTITUT SRBIJE" Beograd (2010. god.).
 18. Izvedeni radovi na regeneraciji bunara na izvorištu u Crvenki. Investitor JKP "VODOVOD" Crvenka (2010. god.).
 19. Ispitivanje i razrada bunara u krugu poslovne zgrade ComTrade. Investitor "CT COMPUTERS" Beograd (2010. god.).
 20. Ispitivanje i regeneracija bunara na izvorištu TE "NIKOLA TESLA – A" Obrenovac. Investitor TE "NIKOLA TESLA" Obrenovac. (2010. god.).
 21. Ispitivanje i regeneracija bunara u krugu fabrike. Investitor "NESTLE ICE CREAM SRBIJA" A Stara Pazova (2010. god.).
 22. Ispitivanje, regeneracija i sanacija bunara na izvorištu "Perkićevo". Investitor KJP "MORAVA" Svilajnac. (2010. god.).
 23. Regeneracija bunara na izvorištu Štolc i Krsturski put u Kuli. Investitor "HIDROGEOCENTAR" Beograd (2010. god.).
 24. Regeneracija bunara na izvorištu "JUG". Investitor JKSP "SENTA" Senta (2010. god.).
 25. Revitalizacija pet bunara. Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Subotica (2011.god.).
 26. Fizičko-hemijska regeneracija dva vertrikalna, cevasta bunara na izvorištu “Krsturski put”. Investitor JKP „KOMUNALAC“ Kula (2011.god.).
 27. Ispitivanje izdašnosti i Izvođenje hemijsko-fizičko-hidrauličke regeneracije dvadesetčetiri bunara oko kasete 2 i u zaleđu duž kaseta 1 i 3, na deponiji pepela TENT A, Obrenovac. Investitor JP EPS Beograd – PD “TENT” DOO Obrenovac (2011.god.).
 28. Hemijsko – hidraulična regeneracija šest bunara na izvorištu “Trnovče”. Investitor JKP “VODOVOD” Smederevska Palanka (2011.god.).
 29. Hemijsko – hidraulička regeneracija jednog bunara na izvorištu “Mihajlovac”. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin (2011.god.).
 30. Hemijsko – fizička regeneracija bunara B-5/II/99 na izvorištu vodovoda u Crvenki. Investitor JKP “VODOVOD” Crvenka (2011.god.).
 31. Regeneracija plitkih bunara Bp-3, Bp-4 i Bp-10 u Vrbasu. Investitor JKP “STANDARD” Vrbas (2011.god.).
 32. Hemijsko – fizička regeneracija šest bunara na izvorištu “Trnovče”. Investitor JP za vodosnabdevanje opština Velika Plana i Smederevska Palanka “MORAVA” (2012.god.).
 33. Fizičko – hemijska regeneracija bunara u Ciglani na izvorištu JKP “Radnik” Sivac. Investitor JKP “RADNIK” Sivac (2012.god.).
 34. Fizičko – hemijska regeneracija dva vertikalna, cevasta bunara: Bd-5/I/74 na izvorištu “Krsturski put” i StB-1/I/83 na izvorištu “Štolc”, na izvorištima vodovoda u Kuli. Investitor JKP “KOMUNALAC” Kula (2012.god.).
 35. Revitalizacija i sanacija bunara Bn-3 na izvorištu Barbaroš i bunara u Badnjevu. Investitor PD “HIDROELEKTRANE ĐERDAP” DOO Kladovo (2012.god.).
 36. Hemijsko – hidraulična regeneracija sedam bunara na izvorištima u Smederevskoj Palanci, i to bunara Bd-5 i bunara Bd-10 na lokaciji “Rudine”, bunara Bd-32/1, bunara Bd-7, bunara Bd-5/4 i bunara Bd-9 na lokaciji “Singer” i bunara Bn-39 na lokaciji “Buline vode”. Investitor JKP “VODOVOD” Smederevska Palanka (2012.god.).
 37. Mehanička regeneracija bunara u krugu “ŽITO-BAČKE”. Investitor „ŽITO-BAČKA“DOO Kula (2012.god.).
 38. Regeneracija bunara B III/2 na vodozahvatu Sever u Senti. Investitor JKSP “SENTA”, Senta (2012.god.).
 39. Fizičko – hemijska regeneracija dva vertikalna, cevasta bunara B-5/I/83 i B-3/I/83 na izvorištu “Štulc” u Kuli. Investitor JKP “KOMUNALAC” Kula (2013.god.).
 40. Hemijsko – fizičko – hidrauličkaa regeneracija bunara u krugu toplane u Subotici. Investitor JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” Subotica (2013.god.).
 41. Hemijsko – hidraulička regeneracija bunara “Hladnjača”. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin (2013.god.).
 42. Regeneracija dva bunara B-2/I/89 i B-3/I/90 na Vodozahvatu “Jug” u Senti. Investitor JKSP “SENTA” (2014.god.).
 43. Radovi na regeneraciji bunara na deponiji pepela i sanaciji pijezometarskog sistema na deponiji pepela (TENT B). Investitor “TENT” DOO Obrenovac(2014. god.).
 44. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1, B-2, B3/2, B-4, B-5, B-6 i B-7 za organizovano vodosnabdevanje stanovništva Starih Banovaca. Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Stara Pazova. (2014.god.)
 45. Radovi na erliftovanju i čišćenju bunara koji se koristi za organizovano vodosnabdevanje stanovništva. Investitor MZ “MALO ORAŠJE” (2014.god.).
 46. Izvođenje radova na II fazi revitalizacije bunara RB-1 u krugu HEMOFARM DOO ŠABAC. (2014.god.)
 47. Radovi na erliftovanju bunara B-2 na izvorištu u Jarku. Investitor JKP “VODOVOD” Ruma. (2014.god.).
 48. Radovi na dezinfekciji bunara sa čišćenjem, ispiranjem ( tri bunara u Malom Zabranu, i jedan bunar u Mačvanskom Prnjavoru – Vodovod Šabac). Investitor UNDP. (2014.god.).
 49. Radovi na hemijsko-hidrauličoj regeneraciji bunara B-1 na lokalnom izvorištu “CHAMPICOMP” DOO u Pločicama. (2014.god.)
 50. Radovi na ispiranju 3 bunara. Invesitor JP “KOVINSKI KOMUNALAC”. (2014. god.).
 51. Radovi na hemijsko-hidrauličoj regeneraciji bunara B-3/II/00, B-5/I/83, B-6/I/88 i B-7/I/04 za organizovano vodosnabdevanje stanovništva Srbobrana. Investitor JKP “GRADITELJ” Srbobran. (2014.god.).
 52. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara Bs-5, Bs-6/2 i regeneracije i sanacije bunara B-III-1 za organizovano vodosnabdevanje stanovništva Bečeja. Investitor “ELEVOD REMONT” DOO Srmeska Kamenica (2014.god.).
 53. Usluge hemijsko-fizičke hidraulične revitalizacije bunara B-6 i B-8. Investitor JKP “BNS” BANATSKO NOVO SELO. (2014.god.).
 54. Radovi na revitalizaciji bunara B-3/II/00 ugradnjom filtera u filter i hemijsko-hidrauličke regeneracije bunara B-3/II/00 na gradskom izvorištu JKP “GRADITELJ Srbobran”. (2014.god.).
 55. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara EBJ-6 na izvorištu u Jarku. Investitor JP “VODOVOD” Ruma. (2015.god.).
 56. Radovi na mehaničkoj regeneraciji bunara EBJ-8 i EBJ-9 na izvorištu “Jarak”. Investitor JP “VODOVOD” Ruma. (2015.god.).
 57. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji dva bunara u krugu “Petrohemije” u Elemiru. Investitor “TEHNOHIDROSFERA” DOO (2015.god.)
 58. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneracije bunara B-4 za organizovano vodosnabdevanje stanovništva Banatskog Novog Sela. Investitor JKP “BNS” BANATSKO NOVO SELO. (2015.god.).
 59. Radovi na hemijsko-fizičko-hidrauličkoj regeneraciji bunara B-2 na izvorištu u Bogojevu. Investitor JKP “ USLUGA” ODŽACI (2015.god.).
 60. Radovi na hemijsko-fizičko-hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1 Štrand na izvorištu u Bogojevu. Investitor JKP “ USLUGA” ODŽACI (2015.god.).
 61. Radovi na erliftovanju bunara B-1 u krugu fabrike "ADA VRENJE" Beograd. (2015.god.)
 62. Radovi na fizičko-hidrauličkoj regeneraciji bunara Bv-7/2006, Bv-5/1998, Bv-4/1998 i Bv-2/20101 u Crvenki. Investitor JKP “VODOVOD” Crvenka. (2015.god.).
 63. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara B-2 u krugu specijalne bolnice u Vršcu. Investitor SPECIJALNA BOLNICA “Dr. SLAVOLJUB BAKALOVIĆ” Vršac. (2015.god.).
 64. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji 18 bunara na izvorištu Trnovče. Investitor JP “MORAVA” za vodosnabdevanje opštine Velika Plana i Smederevska Palanka. (2015.god.).
 65. Radovi na hidrauličkoj regeneracija bunara FB-11 na izvorištu Fišerov Salaš. Investitor JKP “VODOVOD” Ruma. (2015.god.)
 66. Radovi na regeneraciji devet bunara i ispitivanju stanja bunara B-25 u Smederevskoj Palanci. Investitor UNDP. (2015.god.)
 67. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara Bp-3, Bd-3, Bp-5, Bd-6, Bd-8 i Bd-11 i ugradnje filtera u filter na Bp-5 na vodozahvatu JKP “STANDARD” Vrbas. Investitor OPŠTINA VRBAS (2015.god.).
 68. Radovi na hemijsko-fizičko-hidrauličkoj regeneraciji bunara BM-1 na lokalnom izvorištu naselja Mihajlovac kod Negotina. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin (2015.god.).
 69. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara Bn-9G. Investitor JP “MORAVA” za vodosnabdevanje opštine Velika Plana i Smederevska Palanka. (2015.god.).
 70. Radovi na regeneraciji (revitalizaciji) bunara B-12, B-13, B-14 (N. Pazova), B-1, B-2, B-5, B-13, B-14 (St. Pazova). Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” j.p. Stara Pazova. (2015.god.).
 71. Radovi na snimanju i erliftovanju bunara Bv-7 u Paraćinu. Investitor "GEO PROFIL" DOO Beograd (2015.god.).
 72. Radovi na ispitivanju izdašnosti i izvođenje hemijsko-fizičko-hidrauličke regeneracije bunara na izvorištu sirove vode TENT-a, Obrenovac. Investitor “TENT”. (2015.god.).
 73. Radovi na regeneraciji 12 bunara na izvorištu Perkićevo-Svilajnac i izrada bunara u Smederevskoj Palanci. Investitor UNDP (2015.god.).
 74. Radovi na hidrauličkoj regeneraciji bunara FB-10/83 na izvorištu Fišerov Salaš. Investitor JP “VODOVOD” Ruma (2015.god.).
 75. Radovi na fizičko-hemijskoj regeneraciji bunara na izvorištu “Štolc” za vodosnabdevanje naseljenog mesta Kula. Investitor JKP “KOMUNALAC” Kula. (2015.god.).
 76. Radovi na hemijsko-hidrauličkoj regeneraciji bunara Bt-17 na izvorištu Trnovče. Investitor JP “MORAVA” za vodosnabdevanje opštine Velika Plana i Smederevska Palanka. (2015.god.).
 77. Radovi na regeneraciji B-7 i B-9 na izvorištu Batrovci u Šidu. Investitor UNDP. (2015.god.).
 78. Radovi na revitalizaciji bunara B-1. Investitor JP “VODOKANAL” BEČEJ. (2015.god.).
 79. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1, B-2, B-5, B-13 I B14 u Staroj Pazovi i B-4, B-10 i B-12 u Novoj Pazovi. Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Stara Pazova (2016.god.).
 80. Radovi na regeneraciji bunara na gradskom izvorištu “Perkićevo” vodovoda Svilajnac u Novoj Pazovi. Investitor UNDP (2016.god.).
 81. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-7 i B-9 na izvorištu u Laliću. Investitor JKP “VODOVOD” Šid (2016.god.).
 82. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-2 na izvorištu “Batrovci”, JKP “Vodovod” Šid. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2016.god.).
 83. Radovi na regeneraciji i ugradnji filtera u filter na bunaru EBJ-7 na izvorištu “Jarak”. Investitor JKP “VODOVOD” Ruma (2016.god.).
 84. Radovi na regeneraciji bunara na izvorištu “TE Nikola Tesla - A” Obrenovac. Investitor JP EPS OGRANAK TENT OBRENOVAC “TENT-A” (2016.god.).
 85. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji i sanaciji bunara B-4/1/79 na izvorištu JKP “Graditelj” Srbobran. Investitor JKP “GRADITELJ” Srbobran (2016.god.).
 86. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara Bp-2 i Bv-9 za orgnizovano vodosnabdevanje stanovništva Crvenke. Investitor JKP “VODOVOD” Crvenka (2016.god.).
 87. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji 3 bunara i likvidaciji 7 bunara u opštini Vrbas. Investitor OPŠTINA VRBAS (2016.god.).
 88. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-2 na lokalnom izvorištu fabrike “Albus” u Novom Sadu. Investitor “ALBUS” AD Novi Sad (2016.god.).
 89. Radovi na ispitivanju, čišćenju i hidrauličke regeneracije bunara IEIB-1 na izvorištu “Fructal” u Irigu. Investitor JKP “VODOVOD” Ruma (2016.god.).
 90. Radovi na regeneraciji bunara B-1, B-2, B-17, B-20 i B-24 na izvorištu “Konače”, JKP “Badnjevo” Negotin. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin (2017.god.).
 91. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-5 na izvorištu “Tabanović”. Investitor JKP “VODOVOD - ŠABAC” Šabac (2017.god.).
 92. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-I-1/A, B-S-6, B-O-1 i B-I-3/1 na izvorištu JKP “Vodokanal” Bečej. Investitor JKP “VODOKANAL” Bečej (2017.god.).
 93. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1/I/99 na izvorištu JKP “Graditelj” Srbobran. Investitor JKP “GRADITELJ” Srbobran (2017.god.).
 94. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara IEBDR-1/93 i IEBD-1/2002 u naselju Drugovac. Investitor JKP “VODOVOD” Smederevo (2017.god.).
 95. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1 na izvorištu u Ratkovu. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2017.god.).
 96. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1/2000 na izvorištu u Laliću. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2017.god.).
 97. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-3 i B-4 na lokalnom izvorištu BG Sportski centar Kovilovo. Investitor "BG SPORTSKI CENTAR" Kovilovo (2017.god.).
 98. Radovi na regeneraciji i opremanju bunara na izvorištu "Žujince" u Preševu. Investitor UNDP (2017.god.).
 99. 246. Radovi na hemijsko - hidrauličkoj regeneraciji bunara B-1 u krugu "Extra Agrar" u Kuli. Investitor “EXTRA AGRAR” DOO Kula (2017.god.).

Ispitivanje i sanacija:

 1. Snimanje bunara TV sondom na lokalnom izvorištu u Mačvanskom Pričinoviću. Investitor "MALKUT" doo Beograd (2006. god.).
 2. Ispitivanje bunara na lokalnom izvorištu. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevska Palanka. (2006. god.).
 3. Ispitivanje bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "ALBUS" ad Novi Sad. (2006. god.).
 4. Snimanje bunara TV sondom na izvorištu. Investitor JKP "ČOKA" Čoka. (2009. god.).
 5. Snimanje bunara TV sondom na izvorištu "Ribare". Investitor JKP "STANDARD" Jagodina (2009. god.).
 6. Snimanje bunara TV sondom na površinskom kopu u Drmnu. Investitor "GEORAD" doo Drmno (2009. god.).
 7. Ispitivanje bunara koji se koristi za potrebe Hidrometeorološke stanice RHMZ u Viteževu. Investitor "HIDRO NS" Novi Sad (2009. god.).
 8. Ispitivanje bunara na izvorištu TE "NIKOLA TESLA – A" Obrenovac. Investitor TE "NIKOLA TESLA" Obrenovac. (2009. god.).
 9. Davanje nadzora na bušenju bunara na izvorištu "Šalinac". Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2009. god.).
 10. Ispitivanje bunara na lokalnom izvorištu . Investitor "ZORKA – ZAŠTITA BILJA" Šabac (2009. god.).
 11. Detaljno ispitivanje bunara sa ekspertizom na izvorištu u Bačkom Dobrom Polju. Investitor JKP "STANDARD" Vrbas (2009. god.).
 12. Izvedeni radovi na testiranju bunara B-1 u naselju Leštane. Investitor "OMNIPROJEKT" doo Beograd (2010. god.).
 13. Snimanje bunara u Vražićima i Ratkovićima. Investitor OPĆINA ČELIĆ (2010. god.).
 14. Izvođenje kontrolnih testova eksplatacionih bunara u naselju Pločice i Šumarku. Investitor JKP "KOMUNALAC" Kovin (2010. god.).
 15. Snimanje bunara mineralne vode TV sondom u Mataruškoj Banji. Investitor DP MATARUŠKA I BOGUTOVAČKA BANJA PRIRODNO LEČILIŠTE I ODMARALIŠTE MATARUŠKA BANJA (2010. god.).
 16. Izrada studije provere tla za izgradnju čelične konstrukcije za elektrofilter bloka B1 na TENT-B Obrenovac. Investitor "ENERGOPROJEKT-OPREMA" AD (2011. god.).
 17. Ispitivanje izdašnosti bunara na izvorištu “Barbaroš” i “Badnjevo” za potrebe HE “Đerdap 2”. Investitor PD “HIDROELEKTRANE ĐERDAP” DOO Kladovo (2011.god.).
 18. Ispitivanje bunara RB-1 u krugu fabrike Investitora u Šapcu. Investitor Hemofarm d.o.o. Šabac (2012.god.). (Mehanička regeneracija bunara B-7 (Brkovića bunar) na izvorištu JKP “Radnik” Sivac. Investitor JKP “RADNIK” Sivac (2013.god.).
 19. Izvođenje kontrolnih testova eksploatisanih bunar u Kovinu (B-4, B-5, B-6). Investitor JP “KOVINSKI KOMUNALAC” Kovin (2013.god.).
 20. Snimanje i test bunara “Topoljar” za utvrđivanje izdašnosti. Investitor JP “EPS” Beograd – PD “TENT” DOO Obrenovac, ogranak TE “MORAVA” Svilajnac (2013.god.).
 21. Radovi na ispitivanju kaptiranog izvora česme “ Zaviše crnog” na lokalitetu Golubačke tvrđave Golubac. Investitor JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE GOLUBAC. (2014.god.).
 22. Radovi na snimanju bunara B-3, B-3A, B-5 i B-7 na izvorištu JKP “GRADITELJ” u Srbobranu. (2014.god.).
 23. Radovi na snimanju TV Sondom bunara B-1 i B-2. Investitor JKP “STADION” Subotica (2014.god.).
 24. Radovi na snimanju bunara TV Sondom. Investitor "EXPORT IMPORT ABC" Subotica (2014.god.).
 25. Radovi na ispitivanju bunara B-2 na izvorištu "Jarak". Investitor JP "VODOVOD" Ruma (2014. god.)
 26. Radovi na ispitivanju bunara B-1 na lokalnom izvorištu “ALUBOND EUROPE” Banatski Karlovac. (2014.god.)
 27. Radovi na snimanju iskrivljenog pilona pontona na reci Savi (TENT B). Investitor “TENT” DOO Obrenovac. (2015.god.).
 28. Radovi na ispitivanju bunara B-7, B-8, B-9, B-10 i B-11 na lokalnom izvorištu “APATINSKA PIVARA” DOO, Apatin. (2015.god.).
 29. Radovi na snimanju bunara B-1 i B-klanica TV sondom u industrijskoj zoni. Investitor JKP “GRADITELJ” Srbobran. (2015.god.).
 30. Radovi na snimanju tri bunara TV sondom (B-1 Pećinci, B-1 Sremski Mihaljevci, B-1 Ogar). Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Pećinci. (2015.god.).
 31. Radovi na snimanju bunarske konstrukcije B-13/II/90 TV sondom na Vodozahvatu I. Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Subotica (2015.god.).
 32. Radovi na snimanju kišne kanalizacije na deponiji pepela preduzeća TE Nikola Tesla. Investitor “TENT” DOO Obrenovac (2015.god.).
 33. Radovi na ispitivanju bunara B-1, B-2 i B-3 na lokalnom izvorištu "ELIXIR ZORKA- MINERALNA ĐUBRIVA" u Šapcu. (2015.god.).Rekonatrukcija crpne stanice u Mesnoj zajednici Kupusina. Investitor "TEHNOMAGTERM" doo Novi Sad. (2006. god.).
 34. Sanacija bunara na lokalnom izvorištu "JUBMES BANKE". Investitor "JUBMES BANKA" Beograd (2006. god.).
 35. Sanacija bunara na površinskom kopu u Drmnu. Investitor "GEORAD" doo Drmno (2006. god.).
 36. Sanacija bunara na izvorištu Ribare. Investitor JKP "STANDARD" Jagodina (2006. god.).
 37. Sanacija bunara na površinskom kopu u Drmnu. Investitor "GEORAD" doo Drmno (2007. god.).
 38. Sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "DELYUG" AD Stara Pazova (2007. god.).
 39. Sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "PRIMA PRODUKT" Kikinda. (2007. god.).
 40. Sanacija i regeneracija bunara na izvorištu u Kostolcu i "Ključ" na Velikoj Moravi. Investitor JKP "VODOVOD" Požarevac. (2007. god.).
 41. Sanacija bunara na izvorištima "Mali Zabran" i "Tabanović". Investitor JKP "VODOVOD-ŠABAC" Šabac. (2007. god.).
 42. Ispitivanje i sanacija bunara na izvorištu JKP "ĐUNIS" Ub. Investitor JKP "ĐUNIS" Ub. (2007. god.).
 43. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "AKOTEX" doo Ada. (2008. god.).
 44. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "ALTECH FERMIN" doo Senta. (2008. god.).
 45. Ispitivanje i sanacija bunara na izvorištu JKP "ĐUNIS" Ub. Investitor JKP "ĐUNIS" Ub. (2008. god.).
 46. Ispitivanje i regeneracija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "KONDIVA" doo. (2008. god.).
 47. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu "SLADARA MALTINEX" doo Bačka Palanka. Investitor "HIDRO NS" Novi Sad. (2009. god.).
 48. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu u Vajskoj. Investitor "PP BRO ŽIVA" Bačka Topola. (2009. god.).
 49. Ispitivanje i sanacija bunara na izvorištu lokalnog vodovoda u naselju Filić. Investitor "REALIMPEKS" Palić (2009. god.).
 50. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "ALTECH FERMIN" doo Senta. (2009. god.).
 51. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "PANVITA – NOVA BRAZDA" AD Đurđin. (2009. god.).
 52. Ispitivanje, regeneracija i sanacija bunara na izvorištu "Perkićevo". Investitor KJP "MORAVA" Svilajnac. (2009. god.).
 53. Sanacija hidrotermalne bušotine B-4 na lokalitetu Sijerinske Banje. Investitor "ENERGOPROJEKT-OPREMA" Beograd (2010. god.).
 54. Ispitivanje i sanacija bunara na izvorištu vodovoda u Novom Kneževcu. Investitor "REALIMPEKS" Palić (2010. god.).
 55. Ispitivanje i sanacija bunara na lokalnom izvorištu. Investitor "ALTECH FERMIN" doo Senta. (2010. god.).
 56. Ispitivanje i sanacija bunara na gradskom izvorištu. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevska Palanka. (2010. god.).
 57. Sanacija bunara u školskom dvorištu Mesne zajednice Lipar. Investitor MZ LIPAR (2012.god.).
 58. Ispitivanje bunara B-2 u selu Vojska u cilju sagledavanja mogućnosti njegove sanacije i obezbeđenja kvalitetnog snabdevanja vodom stanovništva ovog sela. Investitor KJP “MORAVA” Svilajnac (2012.god.).
 59. Ispitivanje bunara i vađenje otpale potapajuće pumpe i hidromašinske opreme iz bunara. Investitor „ŽITO-BAČKA“DOO Kula (2012.god.).
 60. Sanacija bunara u Karavukovu. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2012.god.).
 61. Sanacija 12 bunara. Investitor JP “STANDARD” Jagodina (2013.god.).
 62. Rekonstrukcija arteskih bunara u ulicama Hilandarska i Pocerska. Investitor GRAD ŠABAC (2013.god.).
 63. Čišćenje filterske konstrukcije i ugradnja filtera u bunar B6 izvorišta vodovoda u Srbobranu. Investitor JKP “GRADITELJ” Srbobran (2013.god.).
 64. Sanacija bunara u Malom Crniću. Investitor JP “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE MALO CRNIĆE” (2013.god.).
 65. Radovi na sanaciji nadfilterskog dela bunarske konstrukcije i čišćenju eksploatacione kolone bunara IEMBR-1/07. Investitor JP “VODOVOD” Ruma (2014.god.).
 66. Radovi na čišćenju i produbljivanju bunara sirove vode B-2. Investitor TE “MORAVA” Svilajnac (2014.god.).
 67. Radovi na oblaganju dela eksploatacione kolone bunara IEBFS-1/08 na izvorištu “Fišerov Salaš”. Investitor JP “VODOVOD” Ruma. (2014.god.).
 68. Radovi na čišćenju bunara B-1 i sanaciji eksploatacionog dela kolone bunara B-2. Investitor JKP “STADION” Subotica. (2014.god.).
 69. Radovi na sanaciji bunara B-1/74. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2014.god.).
 70. Radovi na oblaganju dela eksploatacione kolone bunara B-3/I/90 na izvorištu JUG. Investitor JKSP “SENTA”. (2014.god.)
 71. Radovi na vađenju otpale potapajuće pumpe i potisnog voda iz bunara. Investitor "MILANIĆ" DOO Sopot (2014. god.)
 72. Radovi na sanaciji bunara B-1 ugradnjom filtera u filter na izvorištu “Štrand” u Bogojevu. (2015.god.). Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2015. god.)
 73. Radovi na vađenju otpale potapajuće pumpe i potisnog voda iz bunara EB-2/03 u Vrbovcu. Investitor MZ VRBOVAC. (2015.god.).
 74. Radovi na sanaciji bunara B-1/74 na izvorištu Karavukovo. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci. (2015.god.).
 75. Radovi na sanaciji eksploatacionog dela kolone bunara B-2 u interval od 0.0-57.40 m u objektu Otvoreni bazen “Dudova šuma” u Subotici. Investitor JKP “STADION” Subotica. (2015.god.).
 76. Radovi na sanaciji bunara B-1 u Bačkom Brestovcu. Investitor OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ODŽACI. (2015.god.).
 77. Radovi na ispitivanju i sanaciji bunara B-2 u selu Sremski Mihaljevci ugradnjom filtera u filter. Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Pećinci. (2015.god.).
 78. Radovi na ispitivanju i sanacija bunara B-1 u selu Ašanja ugradnjom filtera u filter. Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Pećinci. (2015.god.).
 79. Radovi na ispiranju i ispitivanju bunara B-3 u na izvorištu JKP "Elan" Kovačica. Investitor JKP "ELAN" Kovačica. (2016.god.).
 80. Radovi na ispitivanju bunara IEBMR-1/07 na izvorištu "Maloradinački Špic" u Rumi. Investitor JKP "VODOVOD " Ruma. (2016.god.).
 81. Radovi na inspekciji bunara MSU-1 na lokalnom izvorištu Muzeja savremene umetnosti na Novom Beogradu. Investitor "TERMOINŽENJERING"DOO Beograd. (2016.god.).
 82. Radovi na sanaciji bunara B-8/87 na gradskom izvorištu JKP “Usluga” Odžaci. Investitor JKP “USLUGA” Odžaci (2016.god.).
 83. Radovi na sanaciji bunara B-1 u industrijskoj zoni JKP “Graditelj” Srbobran. Investitor JKP “GRADITELJ” Srbobran (2016.god.).
 84. Radovi na sanaciji bunara B-1 ugradnjom filtera u filter u krugu “Betonjerke” u Krnjači. Investitor “AQUA MDM” Novi Sad (2016.god.).
 85. Radovi na sanaciji bunara B-8A i B-11 na lokalnom izvorištu “Apatinska pivara” doo. Investitor “APATINSKA PIVARA” DOO Apatin (2016.god.).
 86. Radovi na sanaciji bunara EBJ-2 na izvorštu vodovoda “Sava 1” u Jarku. Investitor JKP “VODOVOD” Ruma (2016.god.).
 87. Radovi na ispitivanju i sanaciji bunara B-5 na izvorštu “Flora” u Bečeju. Investitor “PIK BEČEJ” Bečej (2017.god.).
 88. Radovi na ispitivanju bunara B-1 na lokalnom izvorištu preduzeća "Unionclean" kod Kvantaša. Investitor "UNIONCLEAN"DOO Beograd. (2017.god.).
 89. Radovi na ispitivanju 12 bunara na izvorištu "Lisna Bori" u Ulcinju sa prikazom postojećeg stanja i tehničkim rešenjem proširenja kapaciteta izvorišta do 250 l/s. Investitor "GEOTEHNIKA MONTENEGRO" DOO Nikšić (2017.god.).
 90. Radovi na sanaciji bunara B-1 na izvorštu vodovoda u naselju Radošin. Investitor JKP“MORAVA” Svilajnac (2017.god.).
 91. Radovi na sanaciji bunara B-2 na izvorštu RJ“Govedarstvo” u Novom Selu. Investitor “PIK BEČEJ” Bečej (2017.god.).
 92. Radovi na ispitivanju bunara B-1 i B-2 na lokalnom izvorištu u krugu fabrike "Froneri Adriatic" u Staroj Pazovi. Investitor "FRONERI ADRIATIC" DOO Stara Pazova. (2017.god.).
 93. Radovi na ispitivanju bunara B-11 na lokalnom izvorištu "Apatinska pivara" u Apatinu. Investitor "APATINSKA PIVARA"DOO Apatin. (2017.god.).
 94. Radovi na ispitivanju bunara B-2 u krugu fabrike "Macval"doo u Padeju. Investitor "MACVAL"DOO Novi Sad. (2017.god.).
 95. Radovi na ispitivanju i sanaciji bunara B-1- kotlarnica na lokalnom izvorštu “Galenika”ad u Zemunu. Investitor “GALENIKA”AD Beograd (2017.god.).
 96. Radovi na sanaciji bunara B-1 na farmi Kravlji Do. Investitor “EKOFIL”DOO Beograd (2017.god.).
 97. Radovi na ispitivanju i sanaciji bunara B-3 na farmi "Ravnica" Bajmok. Investitor “RAVNICA”AD Bajmok (2017.god.).

Likvidacija:

 1. Likvidacija napuštenog bunara u krugu preduzeća. Investitor AD "PADINA" Padina. (2009. god.).
 2. Radovi na likvidaciji bunara na lokaciji "VOĆNJAK" u Majuru. Investitor JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM ŠABAC. (2010. god.).
 3. Likvidacija bušenih bunara. Investitor JP EPS PD “Termoelektrane Nikola Tesla” doo Obrenovac (2011.god.).
 4. Likvidacija bunara u krugu fabrike “PIONIR”. Investitor “PIONIR” AD. (2014.god.).
 5. Radovi na likvidaciji bunara Bp-2 i Bp-4 na izvorištu “Krsturski put” u Kuli. (2014.god.).
 6. Radovi na likvidaciji starog bunara B-2 i krugu fabrike “WEST PHARMACEUTICAL SERVICES” u Kovinu. (2015.god.).
 7. Radovi na likvidaciji bunara u Kuli, Izvorište “Krsturski put”. Investitor JKP “Komunalac” Kula. (2015.god.).
 8. Radovi na likvidaciji starog bunara Bn-25 na izvorištu u Smederevskoj Palanci. Investitor UNDP. (2015.god.).
 9. Radovi na likvidaciji bunara B-III/16 na vodozahvatu "Bečej" u Bečeju. Investitor JP "VODOKANAL" Bečej (2016.god.).
 10. Radovi na likvidaciji arteskog bunara u parku kod sokolane u Šapcu. Investitor "JP ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM ŠABAC" (2016.god.).
 11. Radovi na likvidaciji bunara Bd-1 i Bp-3 na izvorištu “Krsturski put” u Kuli. Investitor JKP “Komunalac” Kula. (2017.god.).