Referenc lista preduzeća "GEO INŽENJERING BGP" d.o.o. iz oblasti projektovanja:

 1. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda, izrada Elaborata o rezervama termalnih voda, obezbeđenje saglasnosti na Projekat eksploatacije termomineralnih voda u Bogatiću. Investitor "ULTRA" doo Beograd (2008. god.).
 2. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu “Konače” u Negotinu. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2008.god.)
 3. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu PBP “Vesna” u Azanji. Investitor PBP "VESNA" Azanja (2009. god.)
 4. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta sirove vode TE "Morava" Svilajnac. Investitor JP EPS Beograd – PD "TENT" Obrenovac (2009. god.).
 5. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta sirove vode TENT-A i TENT-B. Investitor JP EPS Beograd – PD "TENT" Obrenovac (2009. god.).
 6. Izrada Projekta hidrogeoloških istraživanja na izvorištima "Ključ" – Požarevac, "Lovac" – Kostolac i "Jagodica" na Gornje kostolačkom ostrvu. Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Požarevac (2009. god.).
 7. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za lokalno izvorište MZ Kupusina. Investitor MZ "KUPUSINA" (2009. god.).
 8. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta preduzeća “Srbijaautoput” putna baza Ralja (2010. god.). Investitor “SRBIJAAUTOPUT” Beograd.
 9. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu 'Hemofarm' doo Šabac. Investitor ''HEMOFARM'' DOO Šabac (2010. god.).
 10. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu za vodosnabdevanje benzinskih stanica «Mihajlovac 1» i «Mihajlovac 2» na autoputu kod Mihajlovca. Investitor "LUKOIL-SRBIJA" AD Beograd (2010. god.).
 11. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu “Šalinac” u Smederevu. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2010. god.)
 12. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu «Perkićevo» u Svilajncu. Investitor KJP "MORAVA" Svilajnac (2010. god.).
 13. Izrada Projekta likvidacije bunara na lokaciji "VOĆNJAK" u Majuru. Investitor JP ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM ŠABAC. (2010. god.).
 14. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu Opšte bolnice ''BEL MEDIC'' u Beogradu. Investitor "BELMEDIC" Beograd (2010. god.).
 15. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća ''VALY'' D.O.O. Valjevo u Valjevu. Investitor ''VALY'' D.O.O. Valjevo (2010. god.).
 16. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća ''VALY'' D.O.O. Valjevo u Loznici. Investitor ''VALY'' D.O.O. Valjevo (2010. god.).
 17. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća AD ''Milan Blagojević'' Smederevo. Investitor AD ''MILAN BLAGOJEVIĆ'' Smederevo (2010. god.).
 18. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu Z.Z. ''Sokolac'' Lipar. Investitor Z.Z. ''SOKOLAC'' Lipar (2010. god.).
 19. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „A&P“ d.o.o. Beograd. Investitor „A&P“ DOO Dobanovci(2010. god.)..
 20. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja i podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Voda Sinđelić RUC Ždrelo“. Investitor „VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO“ DOO Ždrelo (2010. god).
 21. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite podzemnih voda na izvorištu “Konače” u Negotinu. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2010.god.)
 22. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „A.S.A. EKO“ Lapovo Investitor „A.S.A. EKO“ DOO Beograd (2011. god)..
 23. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištima Mihajlovac (kaptaža), Mihajlovac (bunar BM-1), Hladnjača i Vrelo JKP „Badnjevo“. Investitor JKP „BADNJEVO“ Negotin (2011. god).
 24. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištima BS „Lozovička česma“, BS „Kolari“, stovarište „Jakovo“ i skladište „Smederevo“. Investitor „NIS“ A.D. Novi Sad (2011. god).
 25. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „El Cotto“. Investitor „EL COTTO“ Požarevac (2011. god).
 26. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda sa njihovom klasifikacijom i kategorizacijom na izvorištu PBP „Vesna“ u Azanji. Investitor PBP "VESNA" Azanja (2011. god.)
 27. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Sever“ i „Jug“ Vodovoda JKSP „SENTA“ u Senti (2011. god.).
 28. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Auto-Mirkos“. Investitor „AUTO-MIRKOS“ DOO Požarevac (2011. god).
 29. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu sirove vode TENT-A u Obrenovcu. Investitor JP EPS Beograd – PD "TENT" Obrenovac (2011. god.)
 30. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu sirove vode TENT-B u Obrenovcu. Investitor JP EPS Beograd – PD "TENT" Obrenovac (2011. god.)
 31. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemne vode izvorišta preduzeća „Atlantik dva“ Bare. Investitor „ATLANTIK DVA“ Bare (2011. god.)
 32. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta Toplik Despotovac. Investitor KSP „STAN“ JP Despotovac (2011. god.).
 33. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Autocentar NR“ Požarevac. Investitor „AUTOCENTAR NR“ Požarevac (2011. god.).
 34. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja i podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Enmon“doo. Investitor „ENMON“DOO Kragujevac (2011. god.).
 35. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Neimar put“. Investitor „NEIMAR PUT“ Salakovac (2011. god.).
 36. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Obnova petrol“. Investitor „OBNOVA PETROL“ (2011. god.).
 37. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Snoopy plus“. Investitor „SNOOPY PLUS“ (2011. god.).
 38. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja likvidacije bunara na lokalnom izvorištu„Auto Savić“. Investitor „AUTO SAVIĆ“ doo Svilajnac (2011. god.).
 39. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta preduzeća „NEŠA PETROL“ doo Kragujevac (2011. god.).
 40. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta zanatsko kamenorezačke i trgovinske radnje „TOPOLA“ (2011. god.).
 41. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu podzemnih voda Instituta za stočarstvo Zemun. Investitor INSTITUT ZA STOČARSTVO Zemun (2011. god.).
 42. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda. Investitor „CENTROSPICE“DOO Surčin (2011. god.).
 43. Izrada Projekta hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za izvorišta "Mali Zabran" i "Tabanović" u Šapcu. Investitor JKP "VODOVOD – ŠABAC" Šabac (2012. god.).
 44. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "MEGGLE SRBIJA" doo Kragujevac (2012. god).
 45. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu preduzeća „MARMOR HOTAVLJE“ DOO u Topoli. Investitor „SNOOPY PLUS“ („ADVENA LUX“) (2012. god.)
 46. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda izvorišta preduzeća “Srbijaautoput” putna baza Ralja (2012. god.). Investitor “SRBIJAAUTOPUT” Beograd.
 47. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu za vodosnabdevanje benzinskih stanica «Mihajlovac 1» i «Mihajlovac 2» na autoputu kod Mihajlovca. Investitor "LUKOIL-SRBIJA" AD Beograd (2012. god.)
 48. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda sa njihovom klasifikacijom i kategorizacijom za lokalno izvorište MZ Kupusina. Investitor MZ "KUPUSINA" (2012. god.).
 49. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda u krugu ekonomije Poljoprivredne škole – Bačka Topola u Bajši. Investitor POLJOPRIVREDNA ŠKOLA – BAČKA TOPOLA (2012. god).
 50. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Agro Jevtić" doo Sipići. Investitor "AGRO JEVTIĆ" DOO Sipići (2012. god).
 51. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu Opšte bolnice ''BEL MEDIC'' u Beogradu. Investitor "BEL MEDIC" Beograd (2012. god.).
 52. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda sa njihovom klasifikacijom i kategorizacijom izvorišta sirove vode TE "MORAVA" Svilajnac. Investitor JP EPS Beograd – PD "TENT" Obrenovac (2012. god.)
 53. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu ''Hemofarm'' doo Šabac. Investitor ''HEMOFARM'' DOO Šabac (2012. god.).
 54. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode izvorišta Šalinac (2012. god.). Investitor JKP “VODOVOD” Smederevo
 55. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Semenarstvo" Šabac. Investitor "SEMENARSTVO" DOO Šabac (2012. god).
 56. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Cmana" doo. Investitor "CMANA" DOO Krnjevo (2012. god).
 57. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća JKSP "Senta". Investitor JKSP "SENTA" u Senti (2012. god).
 58. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Union MZ“. Investitor "UNION MZ" doo Požarevac (2012. god).
 59. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu benzinske stanice "Aerodrom" preduzeća "LUKOIL SRBIJA" AD (2012. god).
 60. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda PROIZVODNO PROMETNOG DRUŠTVA MAGNUM DOO PARAĆIN (2012. god).
 61. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja i podzemnih voda PD ZA TRGOVINU VALOGA DOO PARAĆIN (2012. god).
 62. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "ACA" u Petlovači (2012. god).
 63. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za izvorišta "Malo Crniće" i "Boževac". Investitor JKP "ČISTOĆA – MALO CRNIĆE" (2012. god).
 64. Izrada Projekta primenjenih geoloških istraživanja. Investitor Udruženje "Inicijativa za održivi razvoj – MOSTOVI" (2012. god).
 65. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za izvorišta "VINCI" (2012. god). Investitor DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE GOLUBAC.
 66. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda u selima Bubušinac-Maljurevac, Prugovo, Bare, Beranje (2012. god). Investitor JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA.
 67. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na BS „Krnješevci“ (2013. god). Investitor „LUKOIL SRBIJA“ AD.
 68. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu „Nestle Ice Cream Serbia“ doo u Staroj Pazovi. Investitor „NESTLE ADRIATIC FOOD“ DOO Stara Pazova (2013. god.).
 69. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalnom izvorištu preduzeća „MEGAMARKET“ u Smederevskoj Palanci (2013. god).
 70. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća ''VALY'' D.O.O. Valjevo u Valjevu. Investitor ''VALY'' D.O.O. Valjevo (2013. god.)
 71. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća ''VALY'' D.O.O. Valjevo u Loznici. Investitor ''VALY'' D.O.O. Valjevo (2013. god.)
 72. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorišta vodovoda „Sever“ i „Jug“ u Senti. Investitor JKSP „SENTA“Senta (2013. god.).
 73. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća u “Advena Lux” doo na lokaciji “Hotel Hamburg” u Smederevu. Investitor „ADVENA LUX“ (2013.god.)
 74. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja i podzemnih voda za izvorišta Žabari, Porodin, Viteževo, Simićevo, Oreovica, Aleksandrovac i Vlaški Do (2013. god). Investitor OPŠTINA ŽABARI.
 75. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća ''YURA'' D.O.O. Rača. Investitor ''YURA'' D.O.O. Rača (2013. god.).
 76. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „OBNOVA PETROL“. Investitor „OBNOVA PETROL“ DOO Saraorci (2013. god.).
 77. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu podzemnih voda Instituta za stočarstvo Zemun. Investitor INSTITUT ZA STOČARSTVO Zemun (2013. god.).
 78. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Enmon“doo. Investitor „ENMON“ DOO Kragujevac (2013. god.).
 79. Izrada Elaborata o bilansnim rezervama podzemnih voda na izvorištu "Mali Zabran" u Šapcu. Investitor JKP "VODOVOD - ŠABAC" u Šapcu (2013. god.)
 80. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća DP fabrika keksa „RAVANICA“ (2013. god).
 81. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Bambi“ u Požarevcu(2013. god). Investitor KONCERN „BAMBI“ AD Požarevac.
 82. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu Z.Z. ''Sokolac'' Lipar. Investitor Z.Z. ''SOKOLAC'' Lipar (2013. god.)
 83. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „A.S.A. Eko“ Lapovo. Investitor „A.S.A. EKO“ DOO Beograd (2013. god).
 84. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Voda Sinđelić RUC Ždrelo“. Investitor „VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO“ DOO Ždrelo(2013. god)
 85. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „A&P“ doo. Investitor „A&P“ DOO. Dobanovci (2013. god.).
 86. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda kaptaže "Mihajlovac" kod Negotina. Investitor JKP "BADNJEVO" Negotin (2013. god.)
 87. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu "Hladnjača" kod Negotina. Investitor JKP "BADNJEVO" Negotin (2013. god.)
 88. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu "Vrelo" kod Negotina. Investitor JKP "BADNJEVO" Negotin (2013. god.)
 89. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu „Surdup“ (2013. god). Investitor JKP „VODOVOD“ Bor.
 90. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća „MAT-PRODUKT“DOO Vinča - Topola (2013. god).
 91. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja turističkog kompleksa „Jabučko Ravnište na Staroj planini. Investitor JP za razvoj planinskog turizma „STARA PLANINA“ (2013. god).
 92. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite za izvorište fabrike sladoleda „NESTLE ADRIATIC FOODS“ u Staroj Pazovi (2014. god.).
 93. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa - podzemne vode na izvorištu fabrike „VOĆAR S&M“. Investitor „VOĆAR S&M“ DOO Smederevska Palanka (2014. god.).
 94. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa- podzemne vode za izvorište koje čini jedan bunar za vodosnabdevanje BS “Obnova Petrol”. Investitor “OBNOVA PETROL” DOO Saraorci (2014.god.).
 95. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa - podzemne vode za izvorište „Garevina“ (2014. god.). Investitor JKSP „MORAVA“ Lapovo.
 96. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća AD ''Milan Blagojević'' Smederevo. Investitor AD ''MILAN BLAGOJEVIĆ'' Smederevo (2014. god.)
 97. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa - podzemne vode za izvorište TE „Morava“ opština Svilajnac. Investitor PD „TENT“ DOO Obrenovac (2014.god.).
 98. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa - podzemne vode na izvorištu preduzeća „Yura corporation“. Investitor „YURA CORPORATION“DOO u Rači (2014.god.).
 99. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa - podzemne vode na izvorištu „Malo Laole“. Investitor „VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO“ DOO Ždrelo (2014. god.)
 100. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na lokalnom izvorištu predeuzeća „Gazda Ipo“ u Trsci. Investitor „GAZDA IPO“Beograd (2014.god.).
 101. Izrada Projekta zaštite životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa - podzemnih voda na gradskom izvorištu „Livade“ Velika Plana. Investitor JKP „MILOŠ MITROVIĆ“ Velika Plana. (2014. god.).
 102. Izrada Elaborata o bilansnim rezervama podzemne vode na "Gradskom izvorištu" u Smederevskoj Palanci. Investitor JKP „VODOVOD“ Smederevska Palanka (2014. god.).
 103. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu privrednog društva "Neimar put" doo u Salakovcu. (2014. god.)
 104. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnih resursa podzemnih voda na izvorištu „Šalinac“ u Smederevu. Investitor JKP „VODOVOD“ Smederevo (2014. god.)
 105. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vodozahvat I. Investitor JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Subotica (2014.god.).
 106. Izradu Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja. Investitor” LUXURY TANNERY” DOO Ruma . (2014.god.).
 107. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vodozahvat II. Investitor JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica (2014. god.).
 108. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bački Vinogradi“. Investitor JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica (2014. god).
 109. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa – podzemnih voda na izvorištu preduzeća u “Advena Lux” na lokaciji “Hotel Hamburg” u Smederevu. Investitor “ADVENA LUX” DOO (2014.god.).
 110. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja i “Miloševac-Trnovče-Lozovik” JP “MORAVA” za vodosnabdevanje opština Velika Plana i Smederevska Palanka (2014.god.).
 111. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Sivac. Investitor JKP “RADNIK” Sivac (2014.god.).
 112. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite i Projekta održivog korišćenja prirodnih resursa-podzemnih voda na izvorištu “Vrelo” u Negotinu. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2014.god.).
 113. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite, Elaborata o rezervama i Projekta održivog korišćenja prirodnih resursa-podzemnih voda na izvorištu “Mihajlovac” (bunar BM-1) kod Negotina. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2014.god.).
 114. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite i Projekta održivog korišćenja prirodnih resursa-podzemnih voda na izvorištu “Hladnjača” u Negotinu. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2014.god.).
 115. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite i Projekta održivog korišćenja prirodnih resursa-podzemnih voda na izvorištu “Mihajlovac” (kaptaža) kod Negotina. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2014.god.).
 116. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnih resursa-podzemnih voda na izvorištu “Konače” u Negotinu. Investitor JKP “BADNJEVO” Negotin. (2014.god.).
 117. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za lokalno izvorište preduzeća “JETOIL SERBIA” DOO na skladištu goriva u Smederevu. Investitor “JETOIL SERBIA” DOO (2014.god.).
 118. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za lokalno izvorište preduzeća “FLASH SRB” doo u industrijskoj zoni u Apatinu. Investitor “FLASH SRB” DOO (2014.god.).
 119. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za proširenje izvorišta izgradnjom novog bunara na izvorištu “Garevina” Lapovo. Investitor JP “NOVI VEK” Lapovo (2014.god.).
 120. Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Sokobanje. Investitor RUC ŽDRELO. (2014.god.)..
 121. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa-podzemnih voda i Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “NIS” AD Novi Sad na skladištu u Smedrevu. Investitor “NIS” AD Novi Sad (2014.god.).
 122. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “NIS” AD Novi Sad na BS "Lozovička česma". Investitor “NIS” AD Novi Sad (2014.god.)
 123. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “NIS” AD Novi Sad na stovarištu "Jakovo". Investitor “NIS” AD Novi Sad (2014.god.)
 124. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa-podzemnih voda i Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “NIS” AD Novi Sad na BS Kolari. Investitor “NIS” AD Novi Sad (2014.god.).
 125. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća "NESTLE ADRIATIC S" DOO Beograd - Surčin (2014.god.)
 126. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća "ATLANTIK DVA" DOO Bare - Požarevac (2014. god.)
 127. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja i izrade Glavnog projekta za izgradnju dva nova bunara za potrebe zalivanja zelenih površina parka. Investitor JP “DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ BANJE KOVILJAČE” (2014.god.).
 128. Izrada Projekta primjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta “Kriveljska Banjica”. Investitor JKP “VODOVOD” Bor. (2014.god.).
 129. Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade i revitalizacije drenažnih bunara u Brajkovcu. Investitor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. (2014.god.).
 130. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja 11 sela u opštini Smederevo. Investitor JKP “VODOVOD” Smederevo. (2014.god.).
 131. Izrada Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Grocka Al”. Investitor “GROCKA AL” DOO BEOGRAD, Vinča. (2014.god.).
 132. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za izvorište „Miroštica“ u Boljevcu. Investitor JKP “USLUGA” BOLJEVAC. (2014.god.).
 133. Izrada Glavnog Projekta pijezometara na kaseti dve deponije pepela TENT-a. Investitor TENT DOO OBRENOVAC. (2014.god.).
 134. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda "Mali Zabran" u Šapcu. Investitor JKP “VODOVOD-ŠABAC” ŠABAC. (2015.god.).
 135. Izrada Projekta primenjenih hidrigeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja u Klenju. Investitor JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE GOLUBAC. (2015.god.).
 136. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu ekonomije Poljoprivredne škole – Bačka Toploa u Bajši. Investitor POLJOPRIVREDNA ŠKOLA IZ BAČKE TOPOLE (2015. god)
 137. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite i Elaborata o rezervama podzemnih voda izvorišta Toplik Despotovac. Investitor KSP „STAN“ JP Despotovac (2015. god.)
 138. Izrada Projekta održivog korišćenja prirodnog resursa- podzemnih voda sa izvorišta fabrike “Milan Blagojević” A.D. Smederevo. Investitor AD “MILAN BLAGOJEVIĆ” (2015.god.).
 139. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “MARMOR HOTAVLJE” DOO u Topoli (2015.god.)
 140. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća "UNION MZ" DOO Požarevac (2015. god).
 141. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Autocentar NR“. Investitor „AUTOCENTAR NR“ Požarevac (2015. god.)
 142. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu BS " Lukoil Aerodrom" – autoput E – 70 kod Surčina. Investitor "LUKOIL SRBIJA" AD (2015. god).
 143. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite za izvorište Mali Zabran u Šapcu. Investitor JKP “VODOVOD-ŠABAC” Šabac. (2015.god.).
 144. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja u selu Brajkovac. Investitor DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA. (2015.god.).
 145. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „LIVNICA KIKINDA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA“ DOO Kikinda (2015. god.).
 146. Izrada Projekta sanacije stubova – pilona zaštitne zavese crpne stanice rashladne vode u Termoelektrani “Nikola Tesla B”. Investitor “TENT” Obrenovac (2015.god.).
 147. Izrada Projekta likvidacije bunara B-2 na izvorištu preduzeća “A&P” doo. Investitor “A&P” DOO, Dobanovci (2015.god.).
 148. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu vodosnabdevanja MZ Krivaja. Investitor MZ KRIVAJA (2015.god.).
 149. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda i Elaborata o rezultatima hidrogeoloških istraživanja na izvorištu preduzeća “WEST PHARMACEUTAL SERVICES” DOO u Kovinu. (2015.god.).
 150. Izrada Projekta likvidacije starog bunara B-2 u krugu fabrike “WEST PHARMACEUTAL SERVICES” DOO u Kovinu. (2015.god.).
 151. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za izvorište JKP “BRESTKOM” iz BAČKOG BRESTOVCA. (2015.god.).
 152. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za izvorište koje se koristi za vodosnabdevanje naselja Baničina, Radovanje i Kupusina. Investitor JKP “MILOŠ MITROVIĆ” Velika Plana. (2015.god.).
 153. Izrada Projekta ugradnje pijezometra u krugu fabrike “WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BEOGRAD” DOO u Kovinu. (2015.god.).
 154. Izrada Projekta sanacije štete u životnoj sredini na lokaciji farme svinja u selu Trska. Investitor “GAZDA IPO” DOO (2015.god.).
 155. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu preduzeća “Nelami”. Investitor “NELAMI” Batočina. (2015.god.).
 156. Izrada Projekta likvidacije bunara Bn-25 na izvorištu Buline Vode, Smederevska Palanka. Investitor UNDP. (2015.god.).
 157. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu BS "Lukoil Srbija"a.d. u Krnješevcima. Investitor "LUKOIL SRBIJA"AD. (2016.god.).
 158. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja MZ Suvodol. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2016.god.).
 159. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja MZ Seone. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2016.god.).
 160. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja MZ Binovac. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2016.god.).
 161. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja JKP "Brestkom" Bački Brestovac. Investitor JKP "BRESTKOM" Bački Brestovac (2016.god.).
 162. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Marmor Hotavlje" u Topoli. Investitor "MARMOR HOTAVLJE" DOO Beograd (2016.god.).
 163. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Atlantik dva"doo Bare. Investitor "ATLANTIK DVA" DOO Bare (2016.god.).
 164. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Drača. Investitor GRAD KRAGUJEVAC - Gradska uprava za investicije (2016.god.).
 165. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu preduzeća "Semenarstvo" doo u Šapcu (bunar Bs-1/2). Investitor "SEMENARSTVO"DOO Šabac (2016.god.).
 166. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu preduzeća "Nelami" u Batočini. Investitor "NELAMI" DOO Batočina (2016.god.).
 167. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja geotermalnih voda na izvorištu "Konak Nataly" u Sokobanji. Investitor "NATALY DROGERIJA" DOO Niš (2016.god.).
 168. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu "Toplik" u Despotovcu. Investitor KSP"STAN" JP Despotovac (2016.god.).
 169. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Magnum"doo u Paraćinu. Investitor "MAGNUM" DOO Paraćin (2016.god.).
 170. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda u cilju utvrđivanja mogućnosti zahvatanja termalnih voda za potrebe RTV "AS" u naselju Majur. Investitor RTV "AS" Šabac (2016.god.).
 171. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu preduzeća "Lukoil Srbija" na skladištu naftnih derivata u Doljevcu. Investitor "LUKOIL SRBIJA"AD Beograd (2016.god.).
 172. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu JP "Komgrad" u Bačkoj Topoli. Investitor JP"KOMGRAD" Bačka Topola (2016.god.).
 173. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda "Šumice" JKP "6. oktobar" iz Kikinde. Investitor GRAD KIKINDA (2016.god.).
 174. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu vodosnabdevanja JKP "Univerzal" u naseljima Alibunar, Vladimirovac, Seleuš i Banatski Karlovac. Investitor JKP"UNIVERZAL" Alibunar (2016.god.).
 175. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu "Park" u Banji Koviljači. Investitor JP"DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ BANJE KOVILJAČE" Banja Koviljača (2016.god.).
 176. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Cerovac i Desimirovac. Investitor GRAD KRAGUJEVAC - Gradska uprava za investicije (2016.god.).
 177. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu "Trnovče - Miloševac" kod Velike Plane. Investitor JP"MORAVA" Velika Plana (2016.god.).
 178. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Urovica i Slatina u opštini Negotin. Investitor OPŠTINA NEGOTIN (2016.god.).
 179. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Jabukovac i Vratna u opštini Negotin. Investitor OPŠTINA NEGOTIN (2016.god.).
 180. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Dupljane i Vidrovac u opštini Negotin. Investitor OPŠTINA NEGOTIN (2016.god.).
 181. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Srbovo, Kobišnica, Mokranje, Rogljevo i Smedovac u opštini Negotin. Investitor OPŠTINA NEGOTIN (2016.god.).
 182. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Rajac, Kovilovo, Aleksandrovac i Crnomasnica u opštini Negotin. Investitor OPŠTINA NEGOTIN (2016.god.).
 183. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorštu vodosnabdevanja MZ Krivaja. Investitor MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA (2016.god.).
 184. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu Surdup JKP "Vodovod" Bor (Velika kaptaža). Investitor JKP"VODOVOD" Bor (2016.god.).
 185. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu Kriveljska Banjica JKP "Vodovod" Bor. Investitor JKP"VODOVOD" Bor (2016.god.).
 186. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu JKP "Radnik" u naselju Sivac. Investitor JKP"RADNIK" Sivac (2016.god.).
 187. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu fabrike konditorskih proizvoda "Ravanica" u Ćupriji. Investitor FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "RAVANICA" DOO Ćuprija (2016.god.).
 188. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Štubik i Šarkamen u opštini Negotin. Investitor OPŠTINA NEGOTIN (2016.god.).
 189. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja MZ Veliki Popovac. Investitor OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI (2016.god.).
 190. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Cmana" Krnjevo. Investitor "CMANA" DOO Krnjevo (2016.god.).
 191. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu preduzeća "DDM 015 Milosavljević" doo u Petlovači. Investitor "DDM 015 MILOSAVLJEVIĆ" DOO Petlovača (2016.god.).
 192. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "NIS"ad Novi Sad na benzinskoj stanici "Lozovička česma". Investitor "NIS" AD Novi Sad (2017.god.).
 193. Izrada Hidrološke studije Tumanske reke PPOV "Usije". Investitor "PRO ING" DOO Novi Sad (2017.god.).
 194. Izrada Hidrološke studije Vele reke PPOV "Žitkovica". Investitor "PRO ING" DOO Novi Sad (2017.god.).
 195. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda "Tabanović" u Šapcu. Investitor JKP "VODOVOD ŠABAC" Šabac (2017.god.).
 196. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Agro Jevtić" doo u selima Sipić i Trska. Investitor "AGRO JEVTIĆ" DOO Sipić (2017.god.).
 197. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Bambi" ad u Požarevcu. Investitor KONCERN "BAMBI" AD Požarevac (2017.god.).
 198. Izrada Elaborata o rezervama podzemne vode na izvorištu preduzeća "Piggy centar" u selu Trska, opština Rača. Investitor "PIGGY CENTAR" DOO Beograd (2017.god.).
 199. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištima vodovoda "Sever" i "Jug" u Senti. Investitor JKSP "SENTA" Senta (2017.god.).
 200. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Instituta za stočarstvo iz Zemuna. Investitor INSTITUT ZA STOČARSTVO ZEMUN (2017.god.).
 201. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Flash Srb" u Apatinu. Investitor "FLASH SRB" DOO Apatin (2017.god.).
 202. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Mačvanski Prnjavor u opštini Šabac. Investitor JKP "VODOVOD ŠABAC" (2017.god.).
 203. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu "Trnovče - Miloševac" kod Velike Plane. Investitor JP "MORAVA" Velika Plana (2017.god.).
 204. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na lokalitetu Sobovica kod Kragujevca. Investitor GRAD KRAGUJEVAC - Gradska uprava za investicije (2017.god.).
 205. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Grocka Al". Investitor "GROCKA AL" DOO Beograd, Vinča (2017.god.).
 206. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja MZ Drugovac. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2017.god.).
 207. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu vodosnabdevanja MZ Šalinac. Investitor JKP "VODOVOD" Smederevo (2017.god.).
 208. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu JKP"Čistoća" u Malom Crniću. Investitor JKP"ČISTOĆA" Malo Crniće (2017.god.).
 209. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Mačvanski Prnjavor u Šapcu. Investitor JKP "VODOVOD ŠABAC" (2017.god.).
 210. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu JKP"Čistoća" u naselju Boževac, opština Malo Crniće. Investitor JKP"ČISTOĆA" Malo Crniće (2017.god.).
 211. Izrada Projekta uslova i mera zaštite i sanacije životne sredine u toku i nakon prestanka korišćenja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Lukoil Srbija" na skladištu naftnih derivata u Doljevcu. Investitor "LUKOIL SRBIJA"AD Novi Sad (2017.god.).
 212. Izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu preduzeća "Alebra" doo Loznica. Investitor "ALEBRA"DOO Loznica (2017.god.).
 213. Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Vodozahvat II" u Subotici. Investitor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Subotica (2017.god.).