Referenc lista preduzeća "GEO INŽENJERING BGP" d.o.o. izrade projektne dokumentacije iz oblasti hidrograđevine:

 1. Glavni hidrograđevinski projekat investicionog održavanja ulučne vodovodne mreže - čišćenje cevovoda Investitora MZ " Kupusina ", Kupusina opština Apatin - 2007.g.

 2. Izrada investiciono tehničke dokumentacije ( idejni i glavni projekti ) opremanja industrijskog parka Investitora MZ " Kupusina ", Kupusina opština Apatin - 2007.g.
  ( sanitarna voda, tehnološka voda, osvetljenje i NN mreža i bunar sa hidroforskom kućom )

 3. Idejni i glavni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara Biz - 1 - 2008.g. Investitor MZ " Kupusina ", Kupusina opština Apatin - 2008.g.

 4. Idejni i glavni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara BMB - 1 - 2008.g. sa hidro – mašinskim i elektroopremanjem. Investitor MZ " Mali Beograd ", opština Bačka Topola - 2008.g.

 5. Idejni i glavni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara B-1/2 prasilište Investitor "ZOBNATICA" AD - 2006.g.

 6. Idejni i glavni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara B-III-1a/2008.g. sa hidro – mašinskim i elektroopremanjem. Investitor JKP " VODOKANAL ", Bečej - 2008.g.

 7. Idejni i glavni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara B-I-1a/2008.g. sa hidro – mašinskim i elektroopremanjem. Investitor JKP " VODOKANAL ", Bečej - 2008.g.

 8. Idejni i glavni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara B-1/2/2006.g. sa hidro – mašinskim i elektroopremanjem. Investitor "AP" PUNIONICA "PEPSI COLA" Dobanovci - 2006.g.

 9. Idejni projekat izrade istražno – eksploatacionog bunara B-3/2008.g.. Investitor "NESTLE ICE CREAM SRBIJA"AD Stara Pazova - 2008.g.

 10. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na lokaciji fabrike „ZORKA PLASTIKA“ u Bogatiću sa izradom istražno – eksploatacionog bunara. Investitor "ULTRA"doo Beograd - 2008.g.

 11. Idejni i glavni projekat izrade i opremanja bunara IEB-1 i IEB-2 za vodosnabdevanje Industrijskog parka na lokalitetu naselja Feketić u opštini Mali Idjoš, za potrebe Investitora „SMALL STEPS“ d.o.o. Mali Iđoš – 2009.g.

 12. Idejni glavni projekat izrade i opremanja bunara BBsM-2 u Mihajlovcu, za potrebe Investotora „INCINEX COM“ d.o.o, Beograd, 2009.g.

 13. Glavni projekat hidro – mašinskog i elektro opremanja bunara BPB-1 u industrijskom pogonu „BAMBI“ u Požarevcu, za potrebe Investitor "BAMBI - BANAT" AD, Beograd - 2010.g.

 14. Glavni projekat izrade i opremanja bunara B-2/2010, za potrebe Investitora "JKP Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova - 2010.g.

 15. Glavni projekat izrade i opremanja bunara B-3/2010, za potrebe Investitora "JKP Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova - 2010.g.

 16. Glavni projekat izvedenog objekta eksploatacionog bunara Bras-1, „Rasadnik“ Požega za potrebe Investitora JP "Srbija šume" Beograd - 2010.g.

 17. Idejni i glavni projekat vodovoda i fekalne kanalizacije u ulici Garašinonova i Jelene Anžujske u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 18. Idejni i glavni projekat fekalne kanalizacije u ulici Ilije Markovića u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 19. Idejni i glavni projekat vodovoda, atmosferskei fekalne kanalizacije u delu ulice Zapadne transverzale I i ulici Severna transverzala u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 20. Idejni i glavni projekat vodovoda u ulici Svetogorska u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 21. Idejni i glavni projekat vodovoda u ulici Kralja Aleksandra u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 22. Idejni i glavni projekat vodovoda u ulici Kralja Milana u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 23. Idejni i glavni projekat vodovoda u ulici Masarikova u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 24. Idejni i glavni projekat vodovoda u ulici Petra Kočića u Šapcu, Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 25. Idejni i glavni projekat magistralnog cevovoda za naselje Gornja Vranjska u Šapcu ( Ø 600 L= 6012,22 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 26. Idejni i glavni projekat magistralnog cevovoda za naselje Varna i Slatina u Šapcu ( Ø 200 L= 2686,72 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 27. Idejni i glavni projekat magistralnog cevovoda za naselje Tabanović u Šapcu ( Ø 200 i Ø 100 L= 7800 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 28. Idejni i glavni projekat glavnog kanalizacionog kolektora " T1 " sa relejnim crpnim stanicama KCSM1, KCST1, KCST2 i KCST3 za naselje Tabanović u Šapcu ( Ø 300 i Ø 250 L= 7800 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2008.g.

 29. Glavni projekat izvedenog objekta – Postrojenje za preradu vode „Godominsko polje“ u Smederevu, Investitora JKP Vodovod Smederevo - 2009.g.

 30. Idejni i glavni projekat vodovodne mreže u ulicama Andrije Glišića 1, Nova 17, Nova 34 i Cerska 4 u naselju Jevremovac u Šapcu ( Ø 100 L= 1430 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2009.g.

 31. Idejni i glavni projekat vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Srpskih vitezova sa ulicama Vojvode Bojovića, Pavla Orlovića, Starca Vujadina i Kosovke devojke u naselju Majur u Šapcu ( voda Ø 100 L= 1625 m, kanalizacija Ø 250 L= 1612 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2009.g.

 32. Glavni projekat izgradnje tehnološke vodovodne mreže u Malom Idjošu za potrebe industrijskog parka na lokalitetu naselja Feketić u opštini Mali Idjoš, za potrebe Investitora „SMALL STEPS“ d.o.o. Mali Iđoš – 2009.g.

 33. Glavni projekat vodovodne mreže i glavnog kanalizacioog kolektora za naselje 29. Novembar, kroz ulicu Dr. Milorada Đorđevića u Šapcu ( voda Ø 100 L= 844 m, kanalizacija Ø 250 L= 411 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2010.g.

 34. Glavni projekat vodovodne mreže i glavnog kanalizacioog kolektora za naselje Pocerski Pričinović, kroz ulicu Isidore Sekulić u Šapcu ( voda Ø 100 L= 1703 m, kanalizacija Ø 250 L= 731 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2010.g.

 35. Glavni projekat vodovodne mreže i glavnog kanalizacioog kolektora za naselje 29. Novembar, blokom ulica Kostadinovića put u Šapcu ( voda Ø 100 L= 3006 m, kanalizacija Ø 250 L= 846 m, Ø 300 L= 1826 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2010.g.

 36. Glavni projekat vodovodne mreže i glavnog kanalizacioog kolektora za naselje Majur, ulicama Nemanjina, Pupinova i Teslina u Šapcu ( voda Ø 100 L= 1507 m, kanalizacija Ø 250 L= 1415 m ), Investitora JKP Vodovod Šabac - 2010.g.

 37. Glavni projekat magistralnog cevovoda i sekundarne vodovodne mreže za naselje Lučica, grad Požareva ( voda raznih prečnika L= 15000 m ), Investitora JP „Direkcija za izgradnju“ - Požarevac 2010.g.

 38. Projekat rekonstrukcije vodovodne linije od PS Kalenić do račvanja cevovoda ka Radljevu, Kaleniću i Malom Borku ( voda Ø 315 L= 1620 m), Investitora RB „Kolubara“ d.o.o. Lazarevac - 2010.g.

 39. Glavni projekat izvedenog stanja za BS „ZAPLANJSKA“ , Investitor „Lukoil Srbija“ a.d. Beograd – 2011.g.

 40. Glavni projekat izvedenog stanja za BS „VIŠNJIČKI PUT“ , Investitor „Lukoil Srbija“ a.d. Beograd – 2011.g.

 41. Idejni projekat elektroopremanja bunara IEB1 i IEB2 za vodosnabdevanje industrijskog parka na lokalitetu naselja Feketić u opštini Mali Iđoš, Investitor “Small Steps” doo Beograd – 2011.g.

 42. Projekat opremanja i povezivanja bunara u sistem Fabrike "BAMBI-BANAT" ad u Požarevcu, Investitor “Georad” doo Drmno – 2011.g.

 43. Glavni projekat bunara B-4 u industrijskoj zoni sa njegovim povezivanjem u sistem za vodosnabdevanje naselja Mali Iđoš, Investitor »Kiš Komunal« doo Mali Iđoš – 2011.g.

 44. Projekat rekonstrukcije i dogradnje sistema vodosnabdevanja naselja Ždrelo, Investitor Opština Petrovac na Mlavi – 2011.g.

 45. Projekat skundarne vodovodne mreže u Mesnoj zajednici Lučica, Investitor “JP za izgradnju grada Požarevca” – 2011.g.

 46. Projekat vodovodne i kanalizacione mreže u Bloku Konstadinovića put u naselju 29. Novembar, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2011.g.

 47. Glavni Projekat vodovoda i fekalnog kanalizacionog kolektora u bloku ulica Pocerska (Nova 160), Pocerska 2, Vuka Karadžića, Dositejeva i Radnička u Majuru, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2011.g.

 48. Glavnog Projekta fekalnog kanalizacionog kolektora u bloku ulica Kralja Milutina, Suvoborska, Gučevska, Kasarska, Šabačka i Fruškogorska u Majuru, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2011.g.

 49. Glavni Projekat rekonstrukcije dela glavnog dovodnog fekalnog kolektora na postrojenje - CPPVO grada Šapca, - deonica između postojećih kanalizacionih crpnih stanica FCS "L-3" i FCS "M-4" u ulici Dalmatinska u Šapcu, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2011.g.

 50. Glavni Projekat vodovoda i fekalnog kanalizacionog kolektora u ulici Pocerska 4 u Jevremovcu, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2011.g.

 51. Glavni Projekat vodovoda i kanalizacije u ulici Orašačka u naselju Majur, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2011.g.

 52. Glavni Projekat novog bunara, Investitor „Centro Spice“ doo Surčin – 2012.g.

 53. Elaborat izvedenog stanja snabdevanja vodom i sakupljanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda u krugu fabrike "A&P" u Dobanovcima sa pribavljanjem vodne dozvole. Investitor „A&P“ doo Dobanovci – 2012.g.

 54. Glavni projekat rekonstrukcije distributivne vodovodne mreže u delu ulica u naselju Mali Iđoš, Investitor »Kiš Komunal« doo Mali Iđoš – 2012.g.

 55. Glavni Projekat kanalizacije u delu naselja Triangl u Šapcu, Investitor “JP za upravljanje građevinskim zemljištem” Šabac – 2012.g.

 56. Glavni Projekat za izgradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u Paralelno – sabirnoj saobraćajnici između Ul. Gučevske i Ul. Davorina Jenka u Šapcu u Šapcu, Investitor “JP za upravljanje građevinskim zemljištem” Šabac – 2012.g.

 57. Glavni Projekat vodovoda, atmosferske i fekalne kanalizacije u delu ulica Nova 24, u okviru PDR "Severozapadna radna zona" u Šapcu, Investitor “JP za upravljanje građevinskim zemljištem” Šabac – 2012.g.

 58. Glavni Projekat atmosferske kanalizacije u delu ulice Stefana Prvovenčanog u Šapcu, Investitor “JP za upravljanje građevinskim zemljištem” Šabac – 2012.g.

 59. Glavni projekat fekalnog kolektora u ulici Jovana Tomića Belova u naselju Pocerski Pričinović, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2012.g.

 60. Glavni projekat fekalnog kolektora u ulici Jurija Gagarina u naselju Kasrske Livade, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2012.g.

 61. Glavni projekat magistralnog cevovoda Prnjavor - Ribari, I faza, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2012.g.

 62. Glavni projekat magistralnog cevovoda kroz Slepčević, na području Šapca, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2012.g.

 63. Glavni projekat bunara Bkeceri-5 u naselju Belegiš, Investitor JKP “Vodovod i Kanalizacija” Stara Pazova – 2012.g.

 64. Elaborat izvedenog stanja snabdevanja vodom i sakupljanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda u krugu fabrike "NESTLE ICE CREAM SRBIJA" u Staroj Pazovi, Investitor "NESTLE ICE CREAM SRBIJA" Stara Pazova – 2012.g.

 65. Projekat izvedenog stanja opremanja i povezivanja bunara na izvorištu "PERKIĆEVO" u Svilajncu, Investitor „KJP MORAVA” Svilajnac – 2012.g.

 66. Glavni projekat izvedenog stanja za BS „Bajina Bašta“, Investitor „Lukoil Srbija“ a.d. Beograd – 2013.g.

 67. Glavni projekat izvedenog stanja za BS „Polom 1“ Vladičin Han, Investitor „Lukoil Srbija“ a.d. Beograd – 2013.g.

 68. Projekate legalizacije objekta za preradu mesa u Aleksandrovcu preduzeća “UNION MZ” d.o.o., Investitor “UNION MZ” d.o.o. Požarevac – 2013.g.

 69. Projekat izvedenog stanja visinskih rezervoara I i II visinske zone (Karađorđevo brdo – Carina) za potrebe JKP “VODOVOD” Smederevo, Investitor JKP “VODOVOD” Smederevo – 2013.g.

 70. Glavni projekat izvedenog stanja – primarni cevovod I I II visinske zone za potrebe JKP “VODOVOD” Smederevo, Investitor JKP “VODOVOD” Smederevo – 2013.g.

 71. Glavni projekat hidrograđevinskog opremanja bunara Bu-1 za potrebe vodosnabdevanja preduzeća „Nestle Adriatic S“ doo, Investitor „Nestle Adriatic S“ doo – 2013.g.

 72. Glavni projekat izvedenog objekta kompleksa BS Rabrovo u opštini Kučevo, Investitor „Lukoil Srbija“ a.d. – 2014.g.

 73. Glavni projekat izvedenog objekta kompleksa BS Ranovac u opštini Petrovac na Mlavi, Investitor „Lukoil Srbija“ a.d. – 2014.g.

 74. Glavni projekat izvedenog objekta kompleksa BS Bačka Topola na KP br. 7222/2 KO Bačka Topola, Investitor Grad Bačka Topola– 2014.g.

 75. Glavni projekat vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u delu Ul. Nova 4 u Šapcu, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2014.g.

 76. Izrada Tehnološkog projekta za farmu junadi u Sojinom Salašu-Požarevac, Investitor „Union MZ“ doo – 2014.g.

 77. Glavni projekat vodovodne mreže u delu Ul. Hajduk Veljka u Šapcu, Investitor JKP “Vodovod” Šabac – 2014.g.