Adresa: Zaplanjska 84e/6, Beograd

Sedište preduzeća: Braće Jerković 185a, Beograd

Tel: +381 11 3961808, +381 11 3961905, +381 11 3961303, +381 64 1230782

E-mail: beoq@eunet.rs, zoran.pavlicic@geoinzenjeringbgp.rs

Tekući računi:
205-160945-22 dinarski kod Komercijalne banke
250-1160001985770-65 dinarski kod Eurobanke
205-0070100452357 devizni kod Komercijalne banke